Agro-Force – ფერმერთა სახელმძღვანელო

      ფერმერთა სახელმძღვანელო

მობეტი

პროდუქტის დეტალები

მოქმედი ნივთიერება –  საპონიფიცირებული მცენარეული ზეთები – 41.62%

პრეპარატული ფორმა –  წყალში ხსნადი კონცეტრატი

მწარმოებელი –  Idai Nature S.L.

ქვეყანა – ესპანეთი

მობეტი არის ბუნებრივი ინსექტიციდი ფრთათეთრას წინააღმდეგ.

 • მობეტი არის დაფუძნებული ექსკლუზიურად შერჩეულ საპონიფიცირებულ მცენარეულ ზეთებზე.
 • მძლავრი კონტაქტური მოქმედებით შესანიშნავად აკონტროლებს ფრთათეთრათა რაოდენობას.
 • მას აქვს გამწმენდი ზემოქმედება –  ბოსტნეულის ზედაპირზე ხსნის სხვადასხვა მწერების მიერ წარმოებულ მოლაზებს, რითიც ამცირებს სოკოების მიმაგრებისა და გამრავლების შესაძლებლობას.
 • თავისი მოქმედებით იგი ამცირებს ზედაპირულ დაჭიმულობას და მოქმედებს როგორც ადჰეზიის ეფექტური გამაძლიერებელი.
 • არ ტოვებს ქიმიურ ნარჩენებს.
 • ძლიერი დატენიანებისა და გამწმენდი ეფექტი.
 • გამოყენება შესაძლებელია ორგანულ და ეკოლოგიურად სუფთა მეურნეობაში.

რატომ მობეტი?

 • კულტურა დაცულია ფრთათეთრას გავლენისგან.
 • ზრდის სხვა სამკურნალო საშუალებების ადჰეზიის შესაძლებლობას – ზრდის მათ ეფექტურობას და ამცირებს დანახარჯებს.
 • მცენარე ვერ იმუშავებს რეზისტენტობას მობეტის მიმართ – რის გამოც პრეპარატის მოქმედება ყოველთვის ეფექტურია,მცენარის განვითარების ნებისმიერ ფაზაში.
 • მოსავალი დაყოვნების პერიოდების გარეშე, რაც საშუალებას მოგვცემს ადრე გავიტანოთ პროდუქტი ბაზარზე.
 • მიღებული მოსავალი აკმაყოფილებს ინტეგრირებული და ორგანული სოფლის მეურნეობის მოთხოვნებს; ხდება უფრო მომგებიანი.
 • უნივერსალური პროდუქტი რომელსაც სხვა პროდუქტებთან ერთადაც შეუძლია იმოქმედოს.

რატომ ვეჯექს კრისოილი?

 • ზრდის კულტურის პროდუქტიულობას
 • მცენარის სიჯანსაღის გაუმჯობესების ხარჯზე.
 • აძლიერებს მცენარეს ფიზიკური სტრესის პირობებში.
 • მატებს გამძლეობას მცენარეს.
 • კრისოილისთვის შექმნილი ფორმულის მეშვეობით, მცენარეს შეუძლია მაქსიმალურად შეიწოვოს და აითვისოს საკვები ნივთიერებები.
 • არ იწვევს ფიტოტოქსიკურობას.
 • ბუნებრივად წარმოქმნის ფიზიკურ ბარიერს.
 • გამოიყენება მცენარის განვითარების ნებისმიერ ფაზაში (მათ შორის, მოსავლის აღებისას და მის შემდეგ)

მობეტი შესანიშნავად აკონტროლებს ფრთათეთრებს (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporiorum), 80 %-დან 95 %-მდე ეფექტურობით.

მობეტი მოქმედება და ეფექტები

მობეტს შეუძლია დაშალოს ქიტინი ანუ დამცავი ფენა, რომელიც გარს აკრავს რბილ საფარველიან მწერის ჩონჩხს. უჯრედული მემბრანა ირღვევა, იწვევს მავნებლის კვდომას, რომელიც გამოწვეულია დახრჩობით და დეჰიდრატაციით.

 • გამაძლიერებელი, დამატენიანებელი და გამწმენდი ეფექტი;
 • აქრობს მავნებლისა და დაავადებებისბ საცხოვრებელ გარემოს;
 • აძლიერებს სხვა პრეპარატების ადჰეზიას;
 • ასუსტებს ზედაპირულ დაჭიმულობას
 •  

მობეტის გამოყენების ნორმა და დოზირებაზე ინფორმაციისთვის გაეცანით ბროშურას:

მობეტი

                            პროდუქტის დეტალები

დანიშნულება:                            ინსექტიციდი
მოქმედი ნივთიერება :               საპონიფიცირებული
                                                      მცენარეული ზეთები 41,6%
           
მოცულობა:                                  1 ლ
პრეპარატული ფორმა:                წყალში ხსნადი კონცეტრატი
მწარმოებელი :                             Idai Nature S.L.
ქვეყანა :                                       ესპანეთი

მობეტი არის ბუნებრივი ინსექტიციდი ფრთათეთრას წინააღმდეგ

 

·        მობეტი არის დაფუძნებული ექსკლუზიურად შერჩეულ საპონიფიცირებულ მცენარეულ ზეთებზე;

·        მძლავრი კონტაქტური მოქმედებით შესანიშნავად აკონტროლებს ფრთათეთრათა რაოდენობას;

·        მას აქვს გამწმენდი ზემოქმედება –  ბოსტნეულის ზედაპირზე ხსნის სხვადასხვა მწერების მიერ წარმოებულ მოლაზებს, რითიც ამცირებს სოკოების მიმაგრებისა და გამრავლების შესაძლებლობას;

·        თავისი მოქმედებით იგი ამცირებს ზედაპირულ დაჭიმულობას და მოქმედებს როგორც ადჰეზიის ეფექტური გამაძლიერებელი;

·        არ ტოვებს ქიმიურ ნარჩენებს;

·        ძლიერი დატენიანებისა და გამწმენდი ეფექტი;

·        გამოყენება შესაძლებელია ორგანულ და ეკოლოგიურად სუფთა მეურნეობაში.

რატომ მობეტი?

 

·        კულტურა დაცულია ფრთათეთრას გავლენისგან;

·        ზრდის სხვა სამკურნალო საშუალებების ადჰეზიის შესაძლებლობას – ზრდის მათ ეფექტურობას და ამცირებს დანახარჯებს;

·        მცენარე ვერ იმუშავებს რეზისტენტობას მობეტის მიმართ – რის გამოც პრეპარატის მოქმედება ყოველთვის ეფექტურია,მცენარის განვითარების ნებისმიერ ფაზაში;

·        მოსავალი დაყოვნების პერიოდების გარეშე, რაც საშუალებას მოგვცემს ადრე გავიტანოთ პროდუქტი ბაზარზე;

·        მიღებული მოსავალი აკმაყოფილებს ინტეგრირებული და ორგანული სოფლის მეურნეობის მოთხოვნებს; ხდება უფრო მომგებიანი;

·        უნივერსალური პროდუქტი რომელსაც სხვა პროდუქტებთან ერთადაც შეუძლია იმოქმედოს.

მობეტი შესანიშნავად აკონტროლებს ფრთათეთრებს (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporiorum), 80 %-დან 95 %-მდე ეფექტურობით.

 

მობეტის მოქმედება და ეფექტები

 

მობეტს შეუძლია დაშალოს ქიტინი ანუ დამცავი ფენა, რომელიც გარს აკრავს რბილ საფარველიან მწერის ჩონჩხს. უჯრედული მემბრანა ირღვევა, იწვევს მავნებლის კვდომას, რომელიც გამოწვეულია დახრჩობით და დეჰიდრატაციით.

·          გამაძლიერებელი, დამატენიანებელი და გამწმენდი ეფექტი;

·          აქრობს მავნებლისა და დაავადებებისბ საცხოვრებელ გარემოს;

·          აძლიერებს სხვა პრეპარატების ადჰეზიას;

·          ასუსტებს ზედაპირულ დაჭიმულობას.

 

დოზირებაზე ინფორმაციისთვის გაეცანით ბროშურას:

Shopping cart