როგორ იყენებენ მასპინძლები სპილენძს პათოგენების წინააღმდეგ საბრძოლველად?

როგორ იყენებენ მასპინძლები სპილენძს პათოგენების წინააღმდეგ საბრძოლველად? საინტერესოა, თუ როგორ შეუძლია სპილენძის იონებს, ერთი მხრივ, ებრძოდეს დაავადებას, მეორე მხრივ, კი იწვევდეს ფიტოტოქსიკურობას მცენარეში? ბაქტერიებსა და ეუკატიოტებში სპილენძი (Cu) წარმოადგენს სატრანსპორტო მეტალს, რომელიც აქტიურად გამოიყენება როგორც  ბიოქიმიური კოფაქტორი, ისე – სასიგნალო მოლეკულა მრავალი სხვადასხვა უჯრედული პროცესის წარმართვისას. მიუხედავად იმისა, რომ სპილენძი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უჯრედისთვის, ის შესაძლოა […]

Read More